Cliëntenraad

De belangen van de bewoners, daar gaat het om in de Cliëntenraad.

Dat betreft niet alleen de bewoners op de PG afdeling, maar ook die van Somatiek.

Ook de aanleunbewoners en thuiswonenden die zorg krijgen van ons horen erbij.

De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de leiding over onderwerpen die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg en leven van de bewoners.

Belangrijk onderwerp is de bouw en renovatie op het terrein van onze instelling. De overlast die dat geeft, proberen we zoveel mogelijk te beperken. Maar ook denken we mee met de nieuwe inrichting en voorzieningen die straks kunnen worden gerealiseerd.

Ook dagelijkse zaken als bijvoorbeeld de kwaliteit van het eten, het verbeteren van de was-service en andere faciliteiten worden niet vergeten.

Officieel vraagt de directie (verzwaard) advies aan de Centrale Cliëntenraad, maar de praktijk is, dat die het advies van de Cliëntenraad volgt.

Wie is wie

Mevrouw Hoedema

bewoonster

Mevrouw de Jong

echtgenote PG bewoner

Mevrouw Ooievaar

dochter PG bewoner

De heer van Donders

bewoner

De heer Petersen

buurtbewoner

De heer Jansen

zoon overleden PG bewoner

Doet u mee?

Het is belangrijk dat de Cliëntenraad op alle afdelingen ‘ogen en oren’ heeft. Dus als u belangstelling heeft om deel te nemen in de Cliëntenraad, nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. U bent dan tevens als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunt daarover meedenken en -adviseren.

Contactgegevens

Als u iets wilt vragen of melden aan de Cliëntenraad, dan kunt u terecht bij de heer Jansen, 033 - 434 08 42
 

Signaal afgeven

Heeft u een individuele klacht of opmerking, geeft u dan een signaal aan het management. Deze zal uw signaal serieus en snel oppakken. Klik hier om een signaal af te geven >>